UIT LIEFDE
VOOR WONEN
IS HUUSHINNE
ONTSTAAN
EEN PRACHTIG
Gronings woord
voor huismus